کانال زبان انگلیسی مطلب پور

اگه am, is are رو بلدی ،
انگلیسی رو سی روزه ،صحبت می کنی😉


💚برای شرکت در جلسه اول رایگان اسمتو بفرست 👇

@Motallebpour

ورود به کانال
تبلیغ کانال