توضیحات درباره کانال ریسک باز :


ارتباط با ادمین جهت تبلیغات

@KARIMI_M_KARIMI
با بیش از ۱۰ سال تجربه در بازار سرمایه.
نظر نهایی خرید و فروش در اختیار شماست.
🙏در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.