توضیحات درباره کانال ریاضیات هشتم :


آموزش و نمونه سوال از مباحث مختلف ریاضی هشتم

انواع جزوه های ریاضی☑️⁩
انواع ویدیو های آموزشی ریاضی☑️⁩
انواع نمونه سوالات ریاضی⁦☑️⁩

⁦♥️⁩ریاضیات هشتم⁦♥️⁩

پیشنهادات و انتقادات 👈 @pishnehadat_enteghadat_bot

تبلیغات 👈 @Tablighat_Kanal_botدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.