توضیحات درباره کانال رویدادهای صنعت پمپ :


مجموعه رویدادهای صنعت پمپ در جهان از طریق ترجمه مجله ها و اخبار انگلیسی زبان

فایلهای آموزشی کوتاه بصورت صوتی


Admin: @Workline2در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.