توضیحات درباره کانال روفرشی ترک گروه تولیدی نیرباف :


فروش مستقیم روفرشی ترک کشدار به صورت عمده و تکی _ ارسالی به کلیه شهرها
گروه تولیدی نیرباف؛
……………………………………………………
☎️ +9835 3530 4206
📲 +989027183150
Https://t.me/Rofarshi_torkدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.