توضیحات درباره کانال روانشناسی تربیت :


خانواده بزرگ نیک تربیتکانال علمی_روانشناسی: @ravanfactتبلیغ : @tabligh_orgکانال دوم: @kodakanegi🎓روانشناسان بالینیhttp://Instagram.com/niktarbiat

کانال روانشناسی تربیتدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.