توضیحات درباره کانال روانشناسی با طعم هیجان :


مریم آقاجانی روانشناس بزرگسال
(شماره نظام روانشناسی۴۰۸۹۱)
زهرا ادب دوست روانشناس کودک و نوجوان و بازی درمانگر
(شماره نظام روانشناسی۶۵۱۹)

مشاوره آنلاین و راههای ارتباطی👇🏻👇🏻👇🏻
@psyaghajani
@adabdoost199

پذیرش تبلیغات 👇👇👇
@Ravantahlilgar_admin


سایت iranich.com فقط تبلیغ کننده است و هیچ مسئولیتی نسبت به کانال های تبلیغ شده ندارد.
در صورت که کانال تبلیغ شده مغایر با قوانین می باشد، نام و آیدی آن را به [email protected] ایمیل نمایید.