توضیحات درباره کانال رهروان حضرت مهدی «عج» :


{﷽}【 بِسْمِ رَبِّ الْمَهدی 】{﷽}

من از اشکی که میریزد ز چشم یار میترسم
از آن روزی که مولایم شود بیمار میترسم !

هزاران بار من رفتم ، ولی شرمنده برگشتم
ز هجرانت نترسیدم ولی این بار میترسم !👇🙋‍♂️ ارتباط با مدیر کانال 🤵👇

@Majnoonol_Mahdi


#صلواتدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.