توضیحات درباره کانال رمان مرا به توبه راهی نیست(ساقی شب) :


ژانر : عاشقانه …. ارباب – رعیتی …. مذهبی … هیجانی .
پارت گذاری منظم : شنبه – دوشنبه – چهارشنبه.
تعطیلات رسمی با پارت هدیه!
نویسنده : Mahnaz 2005
@mahnaz2005در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.