توضیحات درباره کانال رمان شهرزاد :


اینستگرامم
https://instagram.com/shahrzad_ghesehgoo utm_source=ig_profile_share&igshid=iqi7t21bu6xzدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.