توضیحات درباره کانال رمان سرکش🔫 :


#رمان_بخوانیم.
این رمان محصول سال ها تلاش بنده است امیدوارم با حمایت های خودتان به من انرژی بدید.در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.