توضیحات درباره کانال رمانــ♡عشق ونفرت♡♾- :


پارت گذاری هرشب|
نویسنده Mムɦɨ.ムs
ـداشتنت خودخواهی محض است ومن خودخواه ترین مرداین جهانم|}در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.