توضیحات درباره کانال رفتار با نوجوان نوردیده :


مشاورین نوردیده (بیش از ۱۰مشاور)
@rezerv_m

رزمه و مشخصات اساتید نوردیده
@nooredideh_resume

کانال اصلی نوردیده
@nooredideh
.
کانال فروشگاه طیبات نوردیده
@nooredideh_store

تبلیغات
tg://resolve?domain=joinchat/AAAAAEHptB0m47g4Ms7tSg

کانال رفتار با نوجوان نوردیدهدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.