توضیحات درباره کانال رشت نیوز ☔ :


رشت نیوز رسانه گیلوند

ارتباط با ما(سوژه ،خبر، تبلیغات و…) ↙
@RashtCity_admin

ارتباط در صورت ریپورت بودن 👇
@Rasht_newesbot

ارتباط با مدیر مسئول

@RASHTNEWES


سایت iranich.com فقط تبلیغ کننده است و هیچ مسئولیتی نسبت به کانال های تبلیغ شده ندارد.
در صورت که کانال تبلیغ شده مغایر با قوانین می باشد، نام و آیدی آن را به [email protected] ایمیل نمایید.