توضیحات درباره کانال رسمی موسسه اسرار ذهن میلاد پاکار :


ذهن شما طراح سرنوشت شماست

خداوند هدایتگر ماست، اینجا شانسی وارد نشدید….اطلاع از محصولات👇
@dmin_miladpakar_ir

کانال نتایج و تجارب دوستان👇
@tajarob_miladpakar_ir

❌تبلیغ و تبادل نداریم❌در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.