توضیحات درباره کانال رسمی فیلمبازان :


مرور خاطرات با سینما . تبلیغ طرح اسپانسری با بازده بالا: @filmbazzan_adv . تعرفه تبلیغات: @saoi29ارتباط با ادمین فیلمیاب و تبلیغات از طریق @saoi29 ارتباط با ادمین دانلود : @CaspianServersAdmin

کانال رسمی فیلمبازاندر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.