توضیحات درباره کانال رسمی فرهنگیان :


∆اخباروبخشنامه های اداری-کارگزینی ∆طرح درس-چک لیست-نمونه سوال 🔴دارای مجوز رسمی کدشامد 1-1-3391-61-2-1📚ضمن خدمت @ltms96📖بانک سوالات @b_soalat📚 آموزش ابتدایی @medu97⏰ تنها کانال بدون تبلیغ و تبادل

کانال رسمی فرهنگیاندر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.