توضیحات درباره کانال رسانه هنری :


به نام خدا
انواع سفارشات پوستر مذهبی
پذیرفته میشود.
با قیمت مناسب

🟢تیز
🟢تیز۱دقیقه ای
🟢اطلاعیه
و….
جهت سفارش

@Javadjafari163در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.