توضیحات درباره کانال دیوار‌ دانشجویان کشور :


مرجع واگذاری نیازمندی های دانشجویی

پروژه های دانشجویی 💡
تحقیق و پژوهش 🔎
رفع اشکال دروس 📖
و کلیه نیازمندی های تحصیلی 📚

راهنما
@rahnama_divar_daneshjooyanارسال آگهی
@Pro_administerدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.