کانال جدیدمشاوره سرمایه گذاری دیلی تحلیل
✅مجوز رسمی سازمان بورس
کارگزاری تدبیرگران فردا
تماس: ۰۲۱۸۲۴۲۸
ادمین:
@nasiri11

کد شامد :1-2-296683-61-4-2
صحت اطلاعات ثبت شده در لینک زیر:
http://t.me/itdmcbot start=daily_tahlil

www.dailytahlil.com

کانال دیلی تحلیل _ مشاوره سرمایه گذاری