کانال دیابت، چاقی/طبیعت درمانی

اگر دیابت دارید یا از چاقى رنج میبرید، ما با ارائه اطلاعات علمی معتبر شما را در انتخاب شیوه زندگی و تغذیه سالم یارى میدهیم

https://telegram.me/diabetes_obesity

 

#دیابت #پیشگیری #چاقی #تغذیه #سالم #سلامتی #پزشکی #درمان

ورود به کانال