توضیحات درباره کانال دکتر خنده :


😂دکتر خنده😂

همیشه و هر جا خنده به رو لبت میاره

درمان هر نوع بیماری نا علاج با خنده😂

باورت نمیشه

ی سر بزن تو کانال

جر‌ میخوری از خنده😂

تعرفه و تبادلات :
@DrFunnyTabدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.