توضیحات درباره کانال دپارتمان حقوق صنعت ساختمان و شهرداریها :


مهدی احمدی
وکیل پایه یک دادگستری
مدیر موسسه حقوقی دادپویان
متخصص در امورشرکتها، قراردادها،صنعت ساختمان، ملکی،شهرداری،اوقاف
قبول وکالت دعاوی- ارائه مشاوره حقوقی- تنظیم انواع قراردادها – ثبت برند
ادمین: ۰۹۱۵۳۱۳۳۸۳۴ @vakil_ahmady
سایت: http://irbld.irدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.