کانال دِگًرِه ( علم تغییر زندگی)

کانالی اختصاصی در مورد روانشناسی “علمی” و ” غیر بازاری ” موفقیت ( بر اساس یافته های علم روانشناسی ؛ توسط مربی تغییر و موفقیت ) -شناخت منتقد مرگبار ( مانع اصلی دستیابی به اهداف) و از بین بردن آن – روشهای متعهد ماندن به برنامه – قانون هزار و صد ساعت – اصل راجر بنیستر – تکنیک کنترل توجه Att بر اساس جدیدترین سیستم رواندرمانی در جهان – معرفی اپلیکیشن افزایش هوش تحلیلی -افزایش اعتماد به نفس و پشتکار بر اساس سیستم CBT – پیامهای صوتی اختصاصی و کلیپهای انحصاری و …

https://telegram.me/degareh

 

#روانشناسی #موفقیت #تغییر #هدف #برنامه #راجربنیستر #رواندرمانی #هوش #اعتماد #روانکاوی

ورود به کانال