توضیحات درباره کانال دنیای قوری :


تولید و پخش انواع قوری ایرانی وخارجی
سرامیک؛پیرکس؛چینی؛استیل
انواع کتری قوری و
انواع فلاکس؛چای ساز
کانال : @ghoridonya
وبسایت: www.ghoory.ir
ارتباط با ادمین : @madadh
09195707325
تک فروشی نداریمدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.