توضیحات درباره کانال دنیای بورس :


«دنیای بورس» وابسته به گروه رسانه‌ای «دنیای اقتصاد» به صورت لحظه‌ای بیش از 100 متغیر اثرگذار بر سهام را در سه سطح رصد می‌کند:
• متغیرهای اثرگذار بر فضای کلان بورس
• متغیرهای اثرگذار بر صنایع بورسی
• متغیرهای اثرگذار بر شرکتها

Admin👉👉 @donyayebourseadmin

کانال دنیای بورسدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.