کانال دنیای بورس

کانال دنیای بورس

«دنیای بورس» وابسته به گروه رسانه‌ای «دنیای اقتصاد» به صورت لحظه‌ای بیش از 100 متغیر اثرگذار بر سهام را در سه سطح رصد می‌کند:
• متغیرهای اثرگذار بر فضای کلان بورس
• متغیرهای اثرگذار بر صنایع بورسی
• متغیرهای اثرگذار بر شرکتها

Admin👉👉 @donyayebourseadmin

کانال دنیای بورس