توضیحات درباره کانال دلار مشهد لحظه :


مورد تایید تریدرهای قدیمی و کسبه بازار ارز مشهد

قیمت دقیق را از ما بخواهید

ما هیچگونه اتاق VIP نداریم و تحلیل ها را در همینجا قرار خواهیم داد

جهت ثبت تبلیغات خود به کانال زیر مراجعه نمایید
👇👇👇👇
@mokhtarrezaiدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.