توضیحات درباره کانال دستورالعمل های سلوکی ماههای قمری :


از بزرگان سلوک و نیز اعمال و آداب ارائه شده توسط استاد ارزیده مدظله العالی

مسئول کانال :

@abdolmahdyدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.