توضیحات درباره کانال درخواست فیلم و سریال :


تبلیغات در گروه🔰

فیلم سینمایی

@film_2020_film

🔹 1 ساعت = 50 هزار تومان
🔸 2 ساعت = 70 هزار تومان
🔹 3 ساعت = 90 هزار تومان
🔸 4 ساعت = 110هزار تومان

💥12 ساعت = 200هزارتومان


ایدی مدیر واسه تبلیغات

@Burak_Ozchivitدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.