توضیحات درباره کانال دخترانه GALEXY GIRLS :


-In The of Name gOod.💜🍒.!
درستہ‌ترافیکہ‌اما‌ . .
تو‌بہ‌آرزوهات‌قول‌رسیدن‌دادی:)!🌸🍭.

کلیـ چیزـاـیـ دخترونهـ . .🌤🍧.

sᴛᴀʀᴛ↬➀➃⓪⓪.➁.➁🌻.
ɪᴅ↬ @liker45_F🎨.
ᴄʜᴀɴᴇʟ↬ @Galexy_Grls🏳‍🌈.
ɢᴘ↬ @Galexy_Gap🍉.
ᴵᴺᶠᴼ↬ @info_Galexy_grls💭.

200. . 🚎💨. .100در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.