کانال داوطلبان ۹۹ (نظام قدیم) -گزینه دو

کانال داوطلبان ۹۹ (نظام قدیم) -گزینه دو

🎯 کانال رسمی موسسه گزینه دو

✅ ویژه داوطلبان کنکور ۹۹ (نظام قدیم-گروه تجربی)

☎️ روابط عمومی : ۰۲۱۲۲۲۳۹۳۹۲

💬 پیامک : ۲۰۰۰۰۳۱۶

💻 سایت : gozine2.ir

👨‍💻 ارتباط با ادمین : @gozine2admin

⚠️ #راهنمای_کانال در مطلب پین شده کانال حتما خوانده شود.

کانال داوطلبان ۹۹ (نظام قدیم) -گزینه دو