کانال داوطلبان ۹۹ (نظام جدید) – گزینه دو

کانال داوطلبان ۹۹ (نظام جدید) – گزینه دو

🎯 کانال رسمی موسسه گزینه دو

✅ ویژه داوطلبان کنکور ۹۹ (نظام جدید)

☎️ روابط عمومی : ۰۲۱۲۲۲۳۹۳۹۲

💬پیامک : ۲۰۰۰۰۳۱۶

💻 سایت : gozine2.ir

⚠️ #راهنمای_کانال و سایت در مطلب پین شده کانال حتما خوانده شود.

کانال داوطلبان ۹۹ (نظام جدید) – گزینه دو