توضیحات درباره کانال دانش معنوی و خودشناسی :


مطالب تنها بر پایه روانشناسی بدون هیچ گرایش عرفانی
🍃
سایت “خودشناسی”
www.KhodShenasi.info
🍃
اینستاگرام:
Skolony
🍃
کانال‌ها:
@Lahoote_agahi
@Girandehsho
🍃
کانال نتایج دوره‌ها:
@doreha_sk
🍃
جهت تهیه‌ دوره‌های آموزشی خودشناسی پیام به ادمین
@Arkelah
🍃در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.