کانال دانشکده کودک👫خاله سارا

به نام خالق کوچولوهای نازنین

💜همه آرزوی من، احساس آرامش و امنیت خاطر در کودکان سرزمینم و دنیاست💜


کانالی پرازراهکارهای تربیتی _کلیپهای #آموزنده
قصه ولالایی
آشپزی کودک
خلاقیت
بازی و…….


مدیر موسس کانال :سارا بیگلو(خاله سارا)
@aras1214

ورود به کانال
تبلیغ کانال