توضیحات درباره کانال دارالقرآن کریم :


تدریس متن اصلی قرآن کریم به همراه ترجمه
همکاری با قرآن آموزان برای حفظ و تثبیت آیات
تدریس اختصاصی و مجزا برای قران اموزان
پاسخگویی به سوالات عزیزان
@Fatemeh_darolqoran :ارتباط با مربی
tg://resolve?domain=joinchat/eChqJGhK3oY0Mjdk :گروه تلگرامدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.