توضیحات درباره کانال خودمو خودت :


#بهترین کانال سرگرمی و خنده ترانه های شادورقص

°•° عضویت شما در کانال برای ما #افتخار و #اعتبار است

کانال خودمو خودتدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.