توضیحات درباره کانال خوب و باحالترین پست های تلگرام :


جک, عاشقانه,مد و زیبایی, سرگرمی, خبری و ……………. جهت تبلیغات در کانال خوبها با آی دی زیر در ارتباط باشید: @echoweb -تبادل نداریم

کانال خوب و باحالترین پست های تلگرامدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.