کانال خنده دار😂جوک

هدف ما فقط لبخند بر لبان شماست😊

💎پیج روبیکا: khadhan
💎کانال روبیکا: telkhan
💎پیج اینستاگرام: drjwkh

آیدی ادمین کانال @alighamnak

ورود به کانال
تبلیغ کانال