کانال خرید پیامکی کالا

کانال خرید پیامکی کالا

شما کد اختصاصی کالای درج شده در عکس مربوطه را به شماره پیام کوتاه درج شده بر روی عکس مربوطه کالا پیامک می کنید،

بعد از ثبت مشخصات با شما محترم تماس گرفته می شود و اطلاعات لازم به شما داده میشود و کالا مورد علاقه تان با پست ارسال خواهد شد.

بزرگوار هر روز کالای جدیدی از هزار کالای فروشگاه به شما معرفی خواهد شد.

https://telegram.me/kharidpayamaki

 

#خرید #پیامکی #عکس #پیامک #فروش #فروشگاه #کالا