توضیحات درباره کانال خراسانی ها :


کانال خراسانی ها در نظر دارد با موضوعات:
۱- آب و هوا
۲- اخبار روز
۳-تغذیه
۴-آموزش کامپیوتر و موبایل
۵- مسابقه
۶-ویدیوهای کوتاه جذاب
وخیلی موارد دیگر در خدمت شما باشد.

ارتباط با ادمین کانال:
@Akhurasaniha

کانال خراسانی هادر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.