توضیحات درباره کانال خدمات دانشجویی و دانش اموزیی :


اراﺋه انواع خدمات کامپیوتری💻 شامل ساخت انواع پاورپوینت های جذاب برای اراﺋه و پروژه های درسی شما عزیزان📚 انجام تحقیقات درسی،تایپ و ترجمه انجام خدمات ثبت نام و انتخاب واحد 📃 انجام دروس معارف سامانه نهاد برای شما دوستان عزیز 🎓
سفارش👇
@Atena_ampدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.