کانال خدمات حضوری و غیر حضوری

انجام امور پستی، پیک
دفتر فروش انواع کارتن و پاکت
دفتر فروش اینترنت تک نت
اگرینیتو(برای باغداران و کشاورزان)
و…
ارتباط با ادمین:
@kafinetkoomeh

ورود به کانال
تبلیغ کانال