کانال خبرگزاری خورنا | اهواز، باوی، حمیدیه و کارون

کانال خبرگزاری خورنا | اهواز، باوی، حمیدیه و کارون

خور یعنی خلیج کوچک

خورنا، پرمخاطب‌ترین رسانه استان و دارای مجوز رسمی از هیات نظارت بر مطبوعات کشور است

وبسایت خورنا:
khoorna.com

ارسال خبر و سوژه:
@Onlinne100

تبلیغات و تبادل:
@Onlinne100

اینستاگرام خورنا:
Instagram.com/khoorna

کانال خبرگزاری خورنا | اهواز، باوی، حمیدیه و کارون