توضیحات درباره کانال خبرگزاری آنا :


کانال رسمی خبرگزاری آنا
خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی

ارتباط با ما: (ارسال خبر، انتقادات، تبلیغات و…)
@ana_admin

کانال خبرگزاری آنادر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.