توضیحات درباره کانال حکیم مهر :


بزرگترین پایگاه خبری – تحلیلی حوزه دامپزشکی در کشور
www.hakimemehr.ir

ارسال پیام به مدیر مسئول:
http://hakimemehr.ir/fa/contacts
ایمیل:
info@hakimemehr.ir
hakimemehr2013@gmail.com
تبلیغات:
09213661309
تلفن دفتر:
44036308 – 44036318
فکس:
44035930

کانال حکیم مهردر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.