توضیحات درباره کانال حقایق اخرالزمان و ظهور منجی :


اگه از گریه برحسین به یاری امام زمانت نرسی هیچی از دینت نفهمیدی

لینک کانال ما درایتا
https://eitaa.com/joinchat/2467758167C1154b97a93
گروه

@h3inmahdi12
کپی ازاد
💗تعجیل در ظهورش صلوات 💗
مدیر کانال
@Mahddi12در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.