توضیحات درباره کانال حضور اگاهانه :


بهاره خلیلیان هستم..برای بهتر کردن حال درونت اینجا هستم،امیدوارم هر لحظه در مسیر عشق و نور و برکت باشی..💚🌱🌿در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.