توضیحات درباره کانال حسابداری :


🇮🇷| کانال حسابداری از آموزش تا کار عملی |🇮🇷
.
.
.
.
.
دراین کانال سعی خواهد شد به علاقه مندان ومبتدیان حرفه وفن حسابداری ( هرآنچه که لازم است یک حسابدار درشرکت انجام دهد.)…
تعاریف وکلیات حسابداری ..
جزئیات لازم..
@maliingدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.