توضیحات درباره کانال حامیان بورس ایران :


✅شناسایی سهمهای مستعد رشد در بازار
✅تحلیل جامع تکنیکال و بنیادین سهام ممتاز

گروه:
https://telegram.me/joinchat/CEXMYEgQi1Xwp0MipEKawg
کانال:
https://telegram.me/joinchat/AAAAAEGomppnu1qXytZN5w

توجه :سیگنال فروشی و vip و سبدگردانی نداریم

کانال حامیان بورس ایراندر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.