توضیحات درباره کانال جوک و خنده :


همیشه یه دلیلی برای خندیدن پیدا کنید.

😂 ممکنه خندیدن باعث نشه تو زندگی بیشتر عمر کنید، اما حتما باعث میشه تو عمرتون بیشتر زندگی کنید…!

t.me/jokojj

ble.im/jokoj

😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.